Moralizing Scene / van de Venne

Adriaen van de Venne
Dutch, 1631
Oil on paper
2001.39